Thời gian cho sự đổi mới email

Các mẫu tiêu đề email

Có phải bạn sử dụng cùng 1 bản tin/ mẫu thiết kế email cho 12 tháng hoặc lâu hơn? Bạn có nghĩ rằng bây giờ là thời điểm thích hợp cho sự đổi mới. Dưới đây là một số lí do tại sao

– Đó là một cơ hội tốt để làm một số phân tích chuyên sâu về những gì đang làm việc và những gì không. Nếu một phần của bản tin của bạn không được thực hiện, hãy xóa bỏ nó hoặc thay đổi nó. Độc giả của bạn sẽ đánh giá cao một cái nhìn tươi mới.

– Không cần phải nói từ thực tiễn tốt nhất, nhưng quan điểm của bạn trong email phải chứa đựng nội dung thực tiễn muốn truyền tải.

– Từ một bản  thiết kế, cố gắng và giữ nó đơn giản nhưng có tính thẩm mỹ, và đừng sợ khi email của bạn có không gian trắng. Nó sẽ xác định rõ nội dung của bạn.

Một khi bạn có mẫu mới của bạn, bây giờ là thời gian để tối ưu hóa các bản tin đó.  Mỗi tháng tôi đề nghị lựa chọn một phần của bản tin và làm một A – B kiểm tra, ví dụ, nếu bạn có 10 lời khuyên:

1) Phiên bản A-Tính năng 1 với một lời kêu gọi hành động mua ngay/bán ngay (CTA) cho tất cả 10 lời khuyên

2) Phiên bản B-Tính năng 3 với một CTA cho tất cả 10 lời khuyên

Đây là một bài tập tuyệt vời, tùy thuộc vào nội dung tôi tìm thấy

Thay đổi là tốt – Như bạn thấy ở hình ảnh bên trên, đó chính là mẫu tiêu đề email đã được thử nghiệm trong suốt 4 năm qua.

Lược dịch: Bích Phượng (Nguồn: banane.com)