Spam là gì?

SPAM là email thương mại được gởi tới một ai đó mà không có sự cho phép.

Chúng tôi không cổ xúy cho spam và chúng tôi không tạo ra Tiepthimail.com để spam, và chúng tôi không muốn làm việc với khách hàng spam mail. Đó là lý do chúng tôi luôn tuân theo các nguyên tắc, như Can-Spam và Nghị định 90 về Email Marketing, sau đây là một số điều khoản của chúng tôi:

         Ủy quyền

Tất cả khách hàng chỉ được gởi thông tin đến đối tượng sau:

 • Khách hàng đã đăng ký nhận bản tin.
 • Khách hàng đã có mối quan hệ thương mại với công ty.
 • Khách hàng đã cho phép liên lạc qua fax, phone v.v…
 • Khách hàng chưa từng hủy đăng ký trên hệ thống của Tiepthimail.com.

Không gởi đến những đối tượng sau:

 • Khách hàng từ danh sách mua.
 • Khách hàng được quét từ internet.
 • Khách hàng không có mối liên hệ nào với công ty bạn.

  Unsubscribe

  Tất cả email gởi thông qua Tiepthimail.com phải có chức năng hủy đăng ký.

  Nghị định 90 về Email marketing

  Chính phủ đã ban hành Nghị định 90/2008  về  chống  thư  rác. Tiếp đó, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 12/2008 hướng dẫn thi hành nghị định 90. Bạn lưu ý: Nghị định 90 nhằm quản lý thư quảng cáo và chống thư rác. Do đó, không phải mọi hoạt động email marketing của bạn đều chịu sự điều chỉnh của luật này, bởi thư quảng cáo chỉ là một phần trong email marketing.

  Nếu gửi thư quảng cáo, bạn cần phải lưu ý các quy định sau:
  Trách nhiệm của người quảng cáo quy định tại điều 1 chương III của Thông tư 12:
  1.1. Khi tự gửi thư điện tử, người quảng cáo:
  a) Chỉ được phép gửi thư điện tử sau khi người nhận đồng ý về:
  – Loại thông tin, sản phẩm, dịch vụ quảng cáo;
  – Số lượng thư điện tử quảng cáo tối đa có thể gửi trong một khoảng thời gian nhất định và thời gian có thể gửi quảng cáo.
  b) Có trách nhiệm lưu giữ thông tin về sự đồng ý của người nhận và cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi được yêu cầu.
  1.2 Khi sử dụng dịch vụ quảng cáo bằng  thư điện  tử, người quảng cáo chỉ được phép sử dụng dịch vụ của các nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo đã được Trung tâm VNCERT cấp mã số quản lý và công bố trên trang thông tin điện tử http://www.vncert.gov.vn.
  -Email phải gán nhãn theo điều 10 chương II Nghị định 90:

  • Mọi thư điện tử quảng cáo đều phải gắn nhãn.
  • Nhãn được đặt ở vị trí đầu tiên trong phần chủ đề.
  • Nhãn có dạng như sau: [QC] hoặc [ADV]

  -Trong email có thông tin về người quảng cáo (theo điều 11 chương II NĐ 90)
  -Trong email có chức năng từ chối nhận tin (theo điều 12 chương II NĐ 90)

  Best pratices

  Từ kinh nghiệm chúng tôi thấy sau đây là những điều bạn nên làm:

  • Gởi nội dung bao gồm tin nhắn đừng chỉ gởi hình ảnh.
  • Gởi nội dung xúc tích, cô đọng.
  • Gởi nội dung với liên kết về website bạn..
  • Phân khúc danh sách khách hàng.
  • Gởi định kỳ.

  Chúng tôi nhận diện Spam như thế nào?

  Dưới đây là cách chúng tôi nhận diện khách hàng không phù hợp với tiêu chuẩn của chúng tôi:

  • Tất cả khách hàng được chúng tôi xem xét kỹ trước khi chấp nhận.
  • Chúng tôi theo dõi khách hàng được nhập vào.
  • Mail trả về quá nhiều.
  • Mail có nhiều than phiền SPAM: tối đa là 0.05%