Chúng tôi thu thập email của những khách hàng có mối liên hệ với chúng tôi, những thông tin chúng tôi thu thập được dùng để cải tiến nội dung website và chất lượng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi không bao giờ chia sẻ hoặc bán hoặc cung cấp cho đối tác thứ 3, trừ khi chúng tôi có yêu từ từ phía cơ quan có thẩm quyền.

Thu thập và sử dụng thông tin

Khi bạn tạo tài khoản trên Tiepthimail.com chúng tôi thu thập các thông tin về tên và địa chỉ mail. Nếu bạn thanh toán, chúng tôi thu thập thông tin thông toán.

Thông tin thu thập được chúng tôi sử dụng để cải thiện chất lượng dịch vụ đối với khách hàng

Cookies

Cookie là một tập hợp các dữ liệu, thường bao gồm để định danh, được gởi đến trình duyệt máy tính của website và được lưu trữ trên ổ cứng của bạn

Chúng tôi sử dụng Cookies để ghi lại thông tin từ phiên truy cập của bạn, nhưng chúng tôi chỉ dùng tạm thời. Nó cần thiết khi đăng nhập vào Tiepthimial.com trong khoảng thời gian nào đó để chống lại việc truy cập giả một tài khoản của bạn.

Thay đổi

Tiepthimail.com có thể thay đổi điều khoản này. Chúng tôi sẽ gởi thông báo đến bạn bất cứ khi nào có thay đổi bằng việc gởi thông tin qua email, hoặc hiển thị thông báo trên website chúng tôi.

Câu hỏi

Nếu có bất cứ câu hỏi nào về điều khoản bảo mật vui lòng gởi mail đến admin@tiepthimail.com